Indeklimaanalyse

Privat Tal fra Sundhedsstyrelsen konstaterer, at vi opholder os inden døre 80-90% af tiden. Derfor er et godt indeklima rigtig vigtigt, for at vi kan trives til dagligt.

Tæthedsprøvning

Privat Kommuner kan stille krav om, at en tæthedsprøvning (også kaldt blower door test) bliver udført, inden der gives tilladelse til, at et hus tages i brug.

Tilstandsrapporter

Privat Formålet med tilstandsrapporten er at vurdere boligens tilstand og sikre, at både sælger og køber ved, hvad de skriver under på.

Termografering

Privat Termografering er en målemetode, som ved hjælp af et infrarødt kamera registrerer temperaturforskelle.

Energimærkning

Privat Energimærkning af boliger er lovpligtig – når huse sælges, udlejes, overdrages og lignende. 

Byggeteknisk rådgivning

Privat Formålet med en bygningsgennemgang er at få udarbejdet en tilstandsbeskrivelse, der beskriver og vurderer synlige fejl og mangler.

Vi kan give dig et detaljeret og retvisende billede af din ejendoms tilstand, som tydeliggør, hvad du sælger og sikrer dig, at køber ikke efterfølgende kan komme efter dig for fejl og mangler på ejendommens tilstand.

Det lovpligtige energimærke kan vi lave, samtidig med at vi er ude for at besigtige ejendommen i forbindelse med tilstandsrapporten. På den måde sparer du at skulle have flere folk ud og på flere forskellige tidspunkter.

Ved bestilling af både tilstandsrapport, energimærkning og eleftersyn får du rabat.

VI kan ligeledes være behjælpelige i forbindelse med byggeteknisk rådgivning, termografering, indeklimaanalyse og tæthedsprøvning.