factum2 rådgivning – privat

Indeklimaanalyse

Privat Tal fra Sundhedsstyrelsen konstaterer, at vi opholder os inden døre 80-90% af tiden. Derfor er et godt indeklima rigtig vigtigt, for at vi kan trives til dagligt.

Tæthedsprøvning

Privat Kommuner kan stille krav om, at en tæthedsprøvning (også kaldt blower door test) bliver udført, inden der gives tilladelse til, at et hus tages i brug.

Tilstandsrapporter

Privat Formålet med tilstandsrapporten er at vurdere boligens tilstand og sikre, at både sælger og køber ved, hvad de skriver under på.

Termografering

Privat Termografering er en målemetode, som ved hjælp af et infrarødt kamera registrerer temperaturforskelle.

Energimærkning

Privat Energimærkning af boliger er lovpligtig – når huse sælges, udlejes, overdrages og lignende. 

Byggeteknisk rådgivning

Privat Formålet med en bygningsgennemgang er at få udarbejdet en tilstandsbeskrivelse, der beskriver og vurderer synlige fejl og mangler.

factum2 rådgivning – erhverv

Indeklimaanalyse

Erhverv Det er vigtigt, at indeklimaet på arbejdspladsen er godt. Ellers kan man ikke yde en optimal indsats.

Tæthedsprøvning

Erhver Det er vigtigt, at du som entreprenør sørge for at fåtæthedsprøvet huset, inden du overdrager det til din kunde. Det er nemlig dit ansvar.

Energimærkning

Erhverv I forbindelse med at ejendomme, huse og boliger sælges, udlejes eller overdrages, skal der foreligge et gyldigt energimærke.

Termografering

Erhverv Du kan med en termografering fra factum2 få lokaliseret skjulte installationer som ventilationsrør og gulvvarme uden at skulle nedbryde selve konstruktionen.

Bygherrerådgivning

Erhverv Det kræver en rigtig stor arbejdsindsats og et rigtig stort overblik at være bygherre.

Byggeteknisk rådgivning

Erhverv Formålet med en bygningsgennemgang er at få udarbejdet en tilstandsbeskrivelse, der beskriver og vurderer synlige fejl og mangler.

factum2 rådgivning – offentlig

Indeklimaanalyse

Offentlig En af forudsætningerne for, at man kan yde en god arbejdsindsats på jobbet, er, at indeklimaet er godt.

Tæthedsprøvning

Offentlig Der er mange steder i en bygning, hvor luften kan slippe ind og ud. Derfor er det vigtigt, at alt nybyggeri tæthedsprøvesinden ibrugtagning.

Energimærkning

Offentlig Det er lovpligtigt at energimærke ejendomme, huse og boliger der sælges, udlejes eller overdrages.

Termografering

Offentlig Termografering kan ved hjælp af et infrarødt kamera registrere temperaturforskelle.

Bygherrerådgivning

OffentligDet kræver en rigtig stor arbejdsindsats og et rigtig stort overblik at være bygherre.

Byggeteknisk rådgivning

Offentlig På baggrund af en bygningsgennemgang kan vi i en byggeteknisk rapport udarbejde en tilstandsbeskrivelse af de respektive bygninger.

Vi tilbyder mange forskellige services, alle af høj, professionel karakter og til forskellige målgrupper, herunder private, erhverv og det offentlige marked. Vi kan hjælpe såvel sælger, køber og bygherre af en ejendom.

Vores brede palette af services rummer bl.a. tilstandsrapporter, energimærkninger og huseftersyn – herunder eltjek, og lovliggørelse, og diverse elinstallationsydelser – lige fra almindeligt elarbejde til installation af solceller. Derudover kan vi også yde assistance i form af termografering, bygherrerådgivning, indeklimaanalyse, tæthedsprøvning og meget mere.