Byggeteknisk rådgivning

/
/
Byggeteknisk rådgivning

Byggeteknisk rådgivning “privat”

Brug for byggeteknisk rådgivning?

Få overblik over tilstanden og skaderne på din bolig

Formål med byggeteknisk rådgivning

Formålet med en bygningsgennemgang og den dertilhørende byggetekniske rapport er generelt at gennemgå de enkelte bygninger og udarbejde en tilstandsbeskrivelse. Overordnet beskriver og vurderer tilstandsbeskrivelsen de synlige fejl og mangler, der måtte være på boligen, i forhold til en normal, vedligeholdt bolig af samme alder og konstruktion.

I forbindelse med den byggetekniske rådgivning registrerer vi ejendommens bygninger i forhold til:

 • Anvendelse af bygningen
 • Alder på bygningerne
 • Areal m.m. på alle bygninger

Og vi afdækker samtidig synlige skader, som kan nedsætte bygningens funktion eller værdi nævneværdig, herunder:

 • Brud på forskellige bygningsdele eller bygningselementer
 • Lækage ved f.eks. taget eller andre bygningsdele
 • Revnedannelse ved f.eks. soklen
 • Ødelæggelser af bygningerne

Er du sælger?

En sælger vil typisk få udarbejdet byggeteknisk rådgivning i forbindelse med en hushandel, hvor det ikke er muligt at udarbejde en tilstandsrapport, da ejendommen ikke er omfattet afLov om forbrugerbeskyttelse, f.eks.:

 • Landbrugsbygninger
 • Erhvervsbygninger
 • Større etageejendomme
 • Andelsboliger

Vi gør opmærksom på, at den byggetekniske rapport ved byggeteknisk rådgivning ikke er omfattet af huseftersynsordningen og hverken må eller kan forveksles med en tilstandsrapport.

Førsyn

Overvejer du at foretage forbedringer på din bolig, inden du sætter den til salg, kan vi udarbejde en byggeteknisk førsynsrapport, som kan danne grundlag for udbedring af skader inden en eventuel hushandel.

Når vi udarbejder en byggeteknisk førsynsrapport, registrerer vi skaderne i din bolig, hvilket giver brugbar og nyttig viden til at gøre din bolig mere attraktiv over for en kommende køber.

Du kan med andre ord betragte vores byggetekniske førsynsrapport som en kladde til tilstandsrapporten – en kladde, som giver dig mulighed for at foretage rettelser.

Er du køber?

Køb af fast ejendom kan for mange virke uoverskueligt, og mange har svært ved helt at forstå og forholde sig til en tilstandsrapport. Derfor kan vi tilbyde at medvirke ved en gennemgang af ejendommen sammen med dig som køber.

Når man køber fast ejendom er det en god ide at få professionel og god byggeteknisk køberrådgivning i forbindelse med handlen. Det tilrådes ved alle huskøb altid at have en advokat til at forestå papirarbejdet, men vil man være helt sikker på, at der ikke kommer slemme, byggetekniske overraskelser efter overtagelsen, så er det også altid en god ide at have en bygningssagkyndig med på en købergennemgang. Netop dette kan factum2 tilbyde igennem en yderst kompetent og professionel byggeteknisk rådgivning, så I præcist ved, hvad I har investeret i.

På selve dagen, for den byggetekniske rådgivning, vil den bygningssagkyndige gennemgå boligen sammen med jer og kan i den forbindelse forklare den foreliggende tilstandsrapport og energimærkning samt undersøge, hvad der eventuel måtte være af fejl og mangler på boligen. Det sikrer dig konkret og vigtig viden om:

 • Boligens nuværende stand
 • Udbedrings- og/eller forbedringsmuligheder
 • Energibesparende foranstaltninger

Med denne viden i hånden, har du det nødvendige overblik over din boligs nuværende stilstand, og hvad dine muligheder er fremadrettet, da I har mulighed for at drøfte mulighederne med boligen.

Det er også vigtigt at notere sig, at den bygningssagkyndige ligger inde med viden omkring, hvilke forsikringsmæssige problemer og klausuler, tilstandsrapporten kan have indvirkning på, når der skal tegnes en ejerskifteforsikring.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan søge erstatning for forhold, som du havde kendskab til, før du underskrev slutsedlen. Din køberrådgivning bør derfor fokusere på fremtidig vedligeholdelse og muligheder for forbedringer og ændringer af huset.

Andre byggetekniske ydelser

Står du og din familie over for et større eller mindre byggeprojekt, kan vi tilbyde at være jeres sparringspartner under hele forløbet. Det sikrer jer professionel og kompetent rådgivning inden for:

 • Beregning af energiramme
 • Varmetabsramme
 • Idéoplæg
 • Byggeprogram
 • Projekteringsledelse
 • Skitsering
 • Projektering
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • Afleveringsforretning
 • Drift- og vedligeholdelsesplaner

Det er altid en god ide at få et professionel syn på de projekter, du går med, da der kan være mange ting, du skal tage højde for, før du går i gang med byggeriprojekter.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til vores byggetekniske rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte os.

Byggeteknisk rådgivning “erhverv”

Brug for skarp byggeteknisk rådgivning?

Byggeteknisk rådgivning giver overblik over ejendommens tilstand

Formål med byggeteknisk rådgivning

En byggeteknisk rapport er resultatet af en bygningsgennemgang. På baggrund heraf udarbejder vi en tilstandsbeskrivelse, der overordnet beskriver og vurderer synlige fejl og mangler i forhold til en normal, vedligeholdt ejendom med samme alder og konstruktion.

Vi registrerer ejendommens bygninger i forhold til:

 • Anvendelse
 • Alder
 • Areal m.m.

Derudover afdækker vi også synlige skader, som kan nedsætte ejendommens funktion eller værdi nævneværdigt – f.eks.:

 • Brud
 • Lækage
 • Revnedannelse
 • Ødelæggelser

Vi tilbyder

Vi kan udarbejde en byggeteknisk rapport for ejendomme, hvor det ikke er muligt at udarbejde en tilstandsrapport, da den ikke er omfattet afLov om forbrugerbeskyttelse. Det drejer sig bl.a. om:

 • Landbrugsbygninger
 • Erhvervsbygninger
 • Større etageejendomme
 • Andelsboliger

Komptent rådgivning

Vi har mange års erfaring med at vurdere og beskrive bygningers tilstande. Dermed er vores ekspertise og erfaring din garanti for at opnå vigtig viden om, og nødvendigt indblik i, din ejendoms tilstand – til anvendelse ved salg eller i forbindelse med planlægning af drift og vedligeholdelse.

Andre byggetekniske ydelser

Ud over vores byggetekniske gennemgang, tilbyder vi samtidig også at være din sparringspartner i hele forløbet. På den måde er du sikret professionel og kompetent rådgivning i forbindelse med dit byggeprojekt:

 • Beregning af energiramme
 • Varmetabsramme
 • Idéoplæg
 • Byggeprogram
 • Projekteringsledelse
 • Skitsering
 • Projektering
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • Afleveringsforretning
 • Drift- og vedligeholdelsesplaner

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til vores byggetekniske rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte os.

Byggeteknisk rådgivning “offentlig”

Når det skal være den rigtige byggetekniske rådgivning

Vi leverer retvisende byggeteknisk rådgivning

formål med byggeteknisk rådgivning

På baggrund af en bygningsgennemgang kan vi i en byggeteknisk rapport udarbejde en tilstandsbeskrivelse af de respektive bygninger. Overordnet beskriver og vurderer denne tilstandsbeskrivelse synlige fejl og mangler i forhold til en normalt vedligeholdt bygning med samme alder og konstruktion.

Vi registrerer ejendommens bygninger i forhold til:

 • Anvendelse
 • Alder
 • Areal m.m.

Samtidig afdækker vi synlige skader, som kan nedsætte bygningens funktion eller værdi nævneværdigt – det være sig bl.a:

 • Brud
 • Lækage
 • Revnedannelse
 • Ødelæggelser

vi tilbyder

For ejendomme, hvor det ikke er muligt at udarbejde en tilstandsrapport, da den ikke er omfattet af Lov om forbrugerbeskyttelse, kan vi udarbejde en byggeteknisk rapport. Det drejer sig bl.a. om:

 • Landbrugsbygninger
 • Erhvervsbygninger
 • Større etageejendomme
 • Andelsboliger

komptent rådgivning

I factum2 har vi mange års erfaring med at vurdere og beskrive bygningers tilstande. Vores ekspertise og erfaring sikrer jer vigtig viden om og nødvendigt indblik i jeres ejendoms tilstand – til anvendelse ved salg eller i forbindelse med planlægning af drift og vedligeholdelse.

andre byggetekniske ydelser

Med vores erfaring og ekspertise kan vi deltage i hele forløbet og dermed sikre dig professionel og kompetent rådgivning inden for:

 • Beregning af energiramme
 • Varmetabsramme
 • Idéoplæg
 • Byggeprogram
 • Projekteringsledelse
 • Skitsering
 • Projektering
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • Afleveringsforretning
 • Drift- og vedligeholdelsesplaner

spørgsmål?

Har du spørgsmål til vores byggetekniske rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte os.

Lav en Online bestilling

min henvendelse er vedrørende ejendommen:
ejendomstype:
EnfamiliehusFlerefamiliehusFritidshus
bestilling af:
TilstandsrapportTilstandsrapport med VTRFørsynEnergimærkningEnergimærkning – store ejendommeEnergimærkning uden bygningsgennemgangByggeteknisk rapport/køberrådgivningIndeklimaanalyseTæthedsprøvningTermograferingElinstallationsrapport (eltjek / eleftersyn)Andet - forklar i bemærkninger
yderligere oplysninger:

 

Vi kan også hjælpe med:

Tilstandsrapport

BRUG FOR EN TILSTANDSRAPPORT?Få tjekket tilstanden på din bolig og få styr på skaderne, før du skal sælge boligen.

Energimærke

BRUG FOR ET ENERGIMÆRKE?Vi synliggør energiforbruget og giver forslag til aktuelle forbedringer.

Eleftersyn

BRUG FOR ET ELEFTERSYN? Vores elektriker gennemgår din ejendom, så du undgår ubehagelige overraskelser.