Eleftersyn

/
/
Eleftersyn

Brug for et eleftersyn?

Lad vores elektriker gennemgå din ejendom og undgå overraskelser

Formål med et eleftersyn

Når dit hus skal sælges er det nødvendigt at få gennemgået sine elektriske installationer – i daglig tale kalder vi det et eltjek. Et eltjek er en forudsætningen for, at der kan udarbejdes en elinstallationsrapport. Denne elinstallationsrapport giver såvel sælger som køber et bedre og mere gennemsigtigt grundlag at handle på. Et eltjek har således til formål at afdække elinstallationernes funktionsdygtighed – både praktisk og sikkerhedsmæssigt.

Derfor kontrollerer vi, om elinstallationerne er beskyttet hensigtsmæssigt imod stød og brandfare. Et eltjek er ikke kun en god idé i forbindelse med en hushandel. Uanset om du sælger, køber eller er uden flytteplaner, kan du med fordel få foretaget et eltjek. Det er nemlig din sikkerhed for, om din bolig har livsfarlige elinstallationer – med potentielle brand- eller personskader til følge. Indholdet af et eltjek er fastlagt i bekendtgørelsen om elinstallationsrapporter som led i revision af huseftersynsordningen.

Selve elinstallationsrapporten

En elinstallationsrapport er kun gyldig, hvis den er udarbejdet af en virksomhed med en autoriseret elinstallatør – det er således din garanti for kvaliteten af det udførte arbejde. Selve elinstallationsrapporten er et værktøj, der giver boligkøbere yderligere information om den bolig, som de overvejer at købe.  Derfor skal rapporten give et retvisende billede af tilstanden på de elektriske installationer – f.eks. om der er direkte person- eller brandfarlige fejl i forbindelse med de elektriske installationer.

Derudover vil factum2 el & teknik vurdere tilfælde, hvor de elektriske installationer er resultatet af ”gør-det-selv”-arbejde. Vær opmærksom på, at selve eltjekket af din bolig skal foretages, inden købsaftalen underskrives. Selve elinstallationsrapporten er gyldig i 1 år efter udarbejdelse. I forbindelse med salg skal der derfor udarbejdes et nyt eltjek, hvis din bolig ikke er solgt efter 1 år.

Hus sælges – værd at vide for sælger

Det er frivilligt, om du som sælger ønsker at få foretaget et eltjek af din bolig i forbindelse med, at dit hus sælges, men det er påkrævet, hvis du i form af en ejerskifteforsikring ønsker at fraskrive dig dit sælgeransvar for ulovligheder i de elektriske installationer. Samtidig skal du være opmærksom på, at ulovlige og uautoriserede elinstallationer kan blive en dyr fornøjelse for dig som sælger.

Køber vil nemlig få god mulighed for at forlange nedslag i salgsprisen herfor. Derfor er det vigtigt, at du tager den obligatoriske elinstallationsrapport alvorligt. Det er nemlig også din mulighed for at få indsigt i, hvor lidt eller hvor meget der skal til for at lovliggøre dine elinstallationer inden salg.

Læs samtidig mere om, hvilke andre dokumenter du har behov for, når dit hus skal sælges.

Hvad skal jeg bruge når mit hus skal sælges?

Hus købes – værd at vide for køber

Når du køber bolig, vil du nok gerne have så mange informationer som muligt, inden du skriver under på købsaftalen. En elinstallationsrapport er således din sikkerhed, da den informerer dig om de elektriske installationer, og hvad der i så fald ikke vil blive dækket af ejerskifteforsikringen – når huse sælges og købes.

På den måde får du viden om de elektriske installationer og kan dermed undgå at købe eller overtage ulovlige, uautoriserede og livsfarlige elinstallationer. Og det er ikke helt uvæsentligt, for Sikkerhedsstyrelsens statistikker viser fx, at ca. 40 % af alle brande skyldes fejl i de elektriske installationer. Da du er ansvarlig for de elektriske installationer, når dit hus i fremtiden skal sælges, kan du samtidig også vælge at anvende elinstallationsrapporten fremadrettet og forebyggende – f.eks. i forbindelse med renovering, vedligeholdelse eller tilbygning.

Lav en Online bestilling

kontakt mig vedrørende:
Elinstallationsrapport (eltjek / eleftersyn)Andet - forklar i bemærkninger
yderligere oplysninger:

Spørgsmål?

Når du har modtaget elinstallationsrapporten, kan mange spørgsmål pludselig melde sig. Det er nemlig ikke altid lige let at overskue de potentielle konsekvenser af elinstallationsrapportens konklusioner. I factum2 el & teknik står vi derfor altid til rådighed for kompetent og professionel rådgivning. Så har du spørgsmål til den elinstallationsrapport, vi har udarbejdet over din bolig, er du altid velkommen til at kontakte os.

Links