Tilstandsrapport

/
/
Tilstandsrapport

Brug for en tilstandsrapport?

Få overblik over tilstanden og skaderne på din bolig

Hvad er en tilstandsrapport?

Når huse sælges, er der mange dokumenter, der skal udfyldes og underskrives.  Formålet med en tilstandsrapport er at vurdere boligens synlige skader, nærliggende risiko for skader og tegn på skader og dermed sikre, at både sælger og køber ved, hvad de skriver under på. Tilstandsrapporten er en del af Huseftersynsordningen, som er en del af loven om forbrugersikkerhed ved køb og salg af fast ejendom. Som sælger vil en tilstandsrapport være nødvendigt, hvis du som boligejer vil gardere dig mod at skulle hæfte for fejl og mangler – en tilstandsrapport er nemlig nødvendig, hvis man som boligejer ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. Det skal i den forbindelse nævnes, at en el-installationsrapport også er obligatorisk.

Information omkring el-eftersyn kan findes her!

En tilstandsrapport kan og bør blive udarbejdet på alle typer ejerboliger – dvs. enfamiliehuse, sommerhuse, ejerlejligheder, ideelle anparter og landbrugsejendomme uden landbrugspligt. En tilstandsrapport må kun udarbejdes af en bygningssagkyndig, der er beskikket af Erhvervs- og Byggestyrelsen. I en tilstandsrapport vil den bygningssagkyndige både notere egentlige skader og tegn på skader. Skader kan i denne sammenhæng betyde brud på tagsten, lækager og utætte fuger i vådrum, deformeringer, svækkelser som råd i taget, revner i fundamentet eller nedre bygningsdele og generelle ødelæggelser. Den bygningssagkyndige vil også notere, hvis der mangler bygningsdele, der kan give anledning til skader, fx hvis der mangler undertag eller dampspær.

Hvordan skal en tilstandsrapport læses og forstås?

En tilstandsrapport er ligesom et energimærke og en elinstallationsrapport et dokument, der indeholder tekniske fagudtryk, som kan være svære for nogle at læse og forstå. Står du i en situation, hvor du ikke helt forstår indholdet af den tilstandsrapport, du har fået udarbejdet, kan du med fordel søge viden omkring fagtermer på altomhus.dk. Hvis der stadig er punkter i din tilstandsrapport, du ikke helt er sikker på, så kan du med fordel kontakte den bygningssagkyndig, som har udarbejdet tilstandsrapporten.

Du kan finde vores afdelinger her

Selve tilstandsrapporten

En tilstandsrapport består af tre dele:

  • Den bygningssagkyndiges resultat af huseftersynet.
  • Sælgers bemærkninger og oplysninger om ejendommens skader.
  • Beskrivelse af bygningskonstruktioner (oplysninger til ejerskifteforsikring).

Et huseftersyn men en tilstandsrapport er en professionel vurdering foretaget af den bygningssagkyndige omkring standen på de bygninger, der ses på ejendommen. Helt grundlæggende vil den bygningssagkyndige tjekke om bygningerne er i ringere stand end tilsvarende bygninger af samme alder. En tilstandsrapport har blandt andet til opgave at afdække alle synlige skader, som nævneværdigt nedsætter bygningernes funktion eller værdi. Desuden afdækker tilstandsrapporten også tegn på skader eller andre fysiske forhold, som giver en øget risiko for, at der på sigt kan udvikles en egentlig skade.

I henhold til den nye huseftersynsordning per 1. maj 2012 indeholder en tilstandsrapport også information om forventede restlevetid for bygningens tag samt en generel hustypebeskrivelse. I tilstandsrapporten bruger den bygningssagkyndige et karaktersystem med seks karakterer:

  • UN: Bør undersøges nærmere
  • K3: Kritiske skader
  • K2: Alvorlige skader
  • K1: Mindre alvorlige skader
  • K0: Kosmetiske skader
  • IB: Ingen bemærkninger

Karaktergivningen er en byggeteknisk vurdering. Den er dog ikke et udtryk for, hvor meget det vil koste at udbedre en skade.

Det er vigtigt, at gøre særligt opmærksom på, at et huseftersyn ikke omfatter økonomiske overslag over omkostninger til skadesudbedringer samt vurderer restlevetid ved enkelte bygningsdele. Endelig omfatter en tilstandsrapport heller ikke byggeteknisk rådgivning omkring, hvordan omtalte skader kan udbedres. Står du som boligejer og skal bruge byggeteknisk rådgivning, kan du finde mere information omkring byggetekniskrådgivning på nedstående link.

factum2 tilbyder byggeteknisk rådgivning

Hus sælges – værd at vide for sælger

Det er frivilligt, om du som hussælger vil få lavet en tilstandsrapport, men det er en rigtig god idé, at gøre det. Når dit hus sælges, kan du frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader på boligen, hvis du fremlægger en tilstandsrapport og et tilbud på en ejerskifteforsikring for køber samt tilbyder, at betale halvdelen af præmien for denne forsikring. Hvis du ikke gør det, kan du risikere at have ansvaret for skjulte fejl og mangler i 10 år. Du hæfter dog som sælger stadig for eksempelvis ulovligheder, svig og grov uagtsomhed. Tilstandsrapporten er nødvendig for, at køber kan tegne en ejerskifteforsikring. Læs mere om, hvilke andre dokumenter du har behov for, når dit hus skal sælges.

Hvad skal jeg bruge når mit hus skal sælges?

Hus købes – værd at vide for køber

Tilstandsrapporten er et detaljeret dokument, der somme tider kan være svært for lægmand at forstå fuldt ud. Samtidig kan det for nogen være vanskeligt at danne sig et overblik over, hvad en tilstandsrapport i henhold til loven ikke beskriver. Derfor kan det være en god idé at få foretaget en købergennemgang. Vi kan gennemgå ejendommen og den udarbejdede tilstandsrapport sammen med dig og forklare dig, hvad du skal være opmærksom på. Du finder mere information omkring købergennemgang på dette link.

factum2 tilbyder køberrådgivning

Lav en Online bestilling

kontakt mig vedrørende:
TilstandsrapportTR-Vis - supplement til TR
yderligere oplysninger:

 

Vi kan også hjælpe med:

Rådgivning

BRUG FOR BYGGETEKNISK RÅDGIVNING?Få tjekket fejl og mangler på din bolig, før du skal sælge boligen.

Energimærke

BRUG FOR ET ENERGIMÆRKE?Vi synliggør energiforbruget og giver forslag til aktuelle forbedringer.

Eleftersyn

BRUG FOR ET ELEFTERSYN? Vores elektriker gennemgår din ejendom, så du undgår ubehagelige overraskelser.