Energimærkning

/
/
Energimærkning

Energimærke “privat”

Brug for et energimærke?

Få overblik over din boligs energiforbrug samt de energiforbedrende muligheder

formål med energimærkning af hus

Energimærkning af boliger er lovpligtig – når huse sælges, udlejes, overdrages og lignende. Formålet er at synliggøre boligens energiforbrug – og især de muligheder, der er for at spare energi. Energiforbedring gavner ikke alene din privatøkonomi. Ved at spare energi forbedrer man ikke kun sin energimærkning, man forbedrer også Danmarks miljø, betalingsbalance og forsyningssikkerhed. I mange tilfælde er der desuden en behagelig sidegevinst i form af bedre indeklima med mindre fodkulde og træk.

energimærkets gyldighed

En energimærkning af en helårsbolig gælder i 10 år, og den må gerne genbruges inden for denne periode, hvis boligen skal sælges igen. Energimærkningen mister dog sin gyldighed, hvis du bygger om eller laver andre ændringer, der i væsentligt omfang påvirker din boligs energiforbrug.

hvordan laves en energimærkning af hus?

En energimærkning må kun udarbejdes af en beskikket energikonsulent. En beskikket energikonsulent er – ud over sin ekspertise inden for energioptimering og energiforbedring – godkendt af Energistyrelsen til at gennemføre energimærkning af hus.

boliger, der skal have en energimærkning ved salg

 • Enfamiliehuse
 • Kæde-, række- og dobbelthuse
 • Flerfamiliehuse
 • Ejerlejligheder
 • Leje- og andelsboliger

fritaget for energimærkning af hus

Følgende bygninger er fritaget kravet om energimærkning – uanset registrering i BBR:

 • Fritliggende bygninger under 60 m²
 • Bygning, hvor det opvarmede areal er mindre end 60 m2 og højst udgør 25 pct. af det samlede etageareal.
 • Fredede bygninger
 • Bygninger, hvor udarbejdelse af retvisende energiberegning ikke er muligt pga. væsentlige mangler i klimaskærm eller varmeanlæg eller gennemgår egentlig totalrenovering

nyopførsel

Det er et krav, at energimærkningen af boligen ved nyopførsel overholdes. Hvis ansøgningen om byggetilladelsen er indsendt til kommunen den 1. april 2006 eller senere, skal bygningen have en energimærkning inden færdigmelding til kommunen. Hvis denne energimærkning af huset ikke har fundet sted, kan bygningen ikke energimærkes uden bygningsgennemgang.

Energimærkning af hus uden bygningsgennemgang

Ved energimærkning uden bygningsgennemgang udarbejder vi et energimærke for din bolig alene ud fra BBR-oplysningerne og ejeroplysninger om bygningens opførelsesår og varmeforsyning m.m – altså uden at vores energikonsulent fysisk gennemgår din bolig. I forbindelse med energimærkningen af bygninger uden bygningsgennemgang skal bygningen opfylde en række kriterier:

 • Bygningen skal være et familiehus
 • Stuehus til landsbrugejendom
 • Fritliggende enfamiliehus
 • Kæde-, række eller dobbelthus
 • Bygningen er maksimalt 25 år gammel
 • Varmeforsyningen er olie, naturgas, fjernvarme, el (inkl. varmepumpe) eller biobrændsel med centralvarmeanlæg

leje-, andels- og anpartsbyggeri

Der skal altid foreligge et gyldigt energimærke ved salg, udlejning eller overdragelse af ejendomme. Og ansvaret påhviler ejeren at kunne fremvise det. I forbindelse med ejerlejligheder er det ejerforeningens ansvar at sørge for energimærkning, når en af lejlighederne skal sælges.

hus sælges – værd at vide for sælger

I forbindelse med at dit hus skal sælges, er det dit ansvar som sælger at sørge for den lovpligtige energimærkning – og det skal ske, inden boligen sættes til salg. Hvis boligen af en eller anden grund ikke er blevet energimærket inden handlen, kan køber inden for en rimelig frist – dvs. normalt mellem 6 og 12 måneder efter handlen er indgået – kræve, at sælger skal betale for en energimærkning.

Læs mere om, hvilke andre dokumenter du har behov for, når dit hus skal sælges.

hus købes – værd at vide for køber

Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Besparelsesforslaget viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig for dig at gennemføre.

 • Lavere varmeregning
 • Mere attraktiv bolig
 • Bedre indeklima med mindre træk, kulde og fugt

Samtidig er du med til at tage et grønt ansvar, fordi et faldende energiforbrug reducerer CO2-udslippet.

Kend forskel på det beregnet og det oplyste forbrug

Det kan være svært at forstå, hvorfor det beregnede og det oplyste forbrug ikke stemmer overens. Heldigvis har Energistyrelsen lavet en lille folder, som kan afhjælpe med at forstå forskellen. Du finder folderen på dette link.

spørgsmål?

Har du spørgsmål om energimærkning af boliger, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Energimærke “erhverv”

Har din virksomhed brug for et energimærke?

Få overblik over virksomhedens energiforbrug samt de energiforbedrende muligheder

Hvorfor energimærkning?

I forbindelse med at ejendomme, huse og boliger sælges, udlejes eller overdrages, skal der foreligge et gyldigt energimærke. Selve energimærket synliggør din ejendoms energiforbrug – og især dine muligheder for at spare på energien. Hvis du foretager energiforbedringer, er der åbenlyse økonomiske fordele. Men samtidig er du også med til at forbedre Danmarks miljø, betalingsbalance og forsyningssikkerhed.

Energimærkets gyldighed

Et energimærke gælder i 10 år og må gerne genbruges inden for denne periode, hvis du skal sælge din ejendom igen. Energimærkningen kan dog miste dog sin gyldighed, hvis du bygger om eller laver andre ændringer, som i større omfang påvirker ejendommens energiforbrug.

Hvem må lave en energimærkning?

Et energimærke må kun udarbejdes af en beskikket energikonsulent. En beskikket energikonsulent er – ud over sin ekspertise inden for energioptimering og energiforbedring – godkendt af Energistyrelsen til at gennemføre energimærkningen.

Hvilke ejendomme skal energimærkes?

For følgende ejendomme er energimærkning lovpligtig:

 • Udlejningsejendomme
 • Bygninger i forbindelse med handel og service
 • Offentlige bygninger

Ejendomme over 60 m²

Energimærkning af bygninger til handel og service er lovpligtig.  Alle nyopførte bygninger på 60 m2 eller derover skal energimærkes før ibrugtagning eller færdigmelding. Når en ejendom sælges, skal sælger fremlægge en gyldig energimærkning. Det samme gælder, når en ejendom udlejes helt eller delvist, og når en andel, anpart eller aktie i en ejendom overdrages.

Fritaget for energimærkning

Følgende bygninger er fritaget kravet om energimærkning – uanset registrering i BBR:

 • Fritliggende bygninger under 60 m²
 • Bygning, hvor det opvarmede areal er mindre end 60 m2og højst udgør 25 pct. af det samlede etageareal.
 • Bygninger med BBR-koderne 210-290
 • Bygninger, der erhverves med henblik på nedrivning
 • Fredede bygninger
 • Bygninger, hvor udarbejdelse af retvisende energiberegning ikke er muligt pga. væsentlige mangler i klimaskærm eller varmeanlæg

Nyopførsel

Det er et krav, at energimærkningen af ejendommen i forbindelse med nyopførsel overholdes. Med andre ord skal alle nyopførte ejendomme energimærkes, før de tages i brug. Når du ansøger om byggetilladelse, skal du således udfærdige og vedlægge en  energirammeberegning.. Denne energirammeberegning kan vi selvfølgelig også være behjælpelige med. Ved nybyggeri skal gældende bygningsreglement samtidig overholdes med hensyn til tæthed af klimaskærmen. I den forbindelse kan vi foretage en tæthedsprøvning og derved kontrollere, om bygningen lever op til kravene i byggetilladelsen. Læs mere om tæthedsprøvning her.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om energimærkning af ejendomme, er du altid velkommen til at kontakte os.

Energimærke “offentlig”

Vi hjælper også det offentlige med energimærker?

Få overblik over energiforbruget

Det er lovpligtigt at lave en energimærkning på ejendomme, huse og boliger, som sælges, udlejes eller overdrages. Et energimærke synliggør bygningens energiforbrug – og især de muligheder, der er for at spare energi. Der er åbenlyse økonomiske fordele ved at foretage energiforbedringer. Men når man sparer på energi, forbedrer man samtidig også Danmarks miljø, betalingsbalance og forsyningssikkerhed. Og som en behagelig sidegevinst får man desuden ofte et bedre indeklima med mindre fodkulde og træk.

energimærkets gyldighed

En energimærkning af hus har typisk en gyldighed på 10 år, og du må gerne genbruge det inden for denne periode. Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på, at energimærkningen kan miste sin gyldighed, hvis der bygges om eller foretages andre ændringer, der i væsentligt omfang påvirker ejendommens energiforbrug.

hvem må lave et energimærke?

Energimærkningen  udarbejdes af en beskikket energikonsulent, som er ekspert i energi og godkendt af Energistyrelsen til at gennemføre energimærkningen.

hvilke ejendomme skal energimærkes?

Energimærkning er lovpligtig for følgende ejendomme:

 • Udlejningsejendomme
 • Bygninger i forbindelse med handel og service
 • Offentlige bygninger

offentlige bygninger

Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtigt. Offentlige bygninger omfatter bygninger, der ejes eller bruges af offentlige institutioner. Alle nyopførte offentlige bygninger over 60 m2 skal energimærkes, før de bliver meldt færdig eller bliver taget i brug. Når en offentlig bygning på 60-250 m2 er energimærket første gang, er der kun krav om energimærkning, hvis bygningen skal sælges eller udlejes.

Regelmæssig energimærkning

Alle offentlige bygninger over 250 m2 skal energimærkes regelmæssigt. Energimærket er gyldigt i 10 år. Energimærkningen skal fornys senest ved udløbet af denne periode.”

fritaget for energimærkning

Kravet om energimærkning gælder ikke for følgende bygninger – uanset registrering i BBR:

 • Fritliggende bygninger under 60 m²
 • Bygning, hvor det opvarmede areal er mindre end 60 m2og højst udgør 25 pct. af det samlede etageareal.
 • Bygninger med BBR-koderne 210-290
 • Bygninger, der erhverves med henblik på nedrivning
 • Fredede bygninger
 • Bygninger, hvor udarbejdelse af retvisende energiberegning ikke er muligt pga. væsentlige mangler i klimaskærm eller varmeanlæg

nyopførsel

Det er et krav, at energimærkningen af bygningen ved nyopførsel skal være overholdt. Alle nyopførte bygninger skal således energimærkes, før de tages i brug. Når der ansøges om byggetilladelse ved nyopførsel, skal samtidig også der udfærdiges og vedlægges en  energirammeberegning.. I factum2 kan vi selvfølgelig være behjælpelige med denne energirammeberegning. Ved nybyggeri skal du samtidig sørge for, at gældende bygningsreglement overholdes med hensyn til tæthed af klimaskærmen. I factum2 kan vi i den forbindelse foretage en tæthedsprøvning og på den måde kontrollere, om bygningen lever op til kravene i byggetilladelsen. Du kan læse mere om vores tæthedsprøvning.

spørgsmål?

Har du spørgsmål om energimærkning af boliger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Lav en Online bestilling

min henvendelse er vedrørende ejendommen:
ejendomstype:
PrivatErhvervOffentlig
bestilling af:
EnergimærkningEnergimærkning – store ejendommeEnergimærkning uden bygningsgennemgangAndet - forklar i bemærkninger
yderligere oplysninger: