Tæthedsprøvning (blower door)

/
/
Tæthedsprøvning (blower door)

Tæthedsprøvning “privat”

Brug for en blower-door test?

Få overblik over tætheden i din klimaskærm

formål med tæthedsprøvning

Ifølge bygningsreglementet (BR10) kan kommunerne stille krav om, at en tæthedsprøvning (også kaldt blower door test) bliver udført, inden der gives tilladelse til, at et hus tages i brug.

Således må luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved tæthedsprøvning med 50 Pa.

typiske utætheder

Der er mange steder i din bolig, hvor luften kan slippe ind og ud. Derfor kan det være en god idé at få os til at lave en tæthedsprøvning.

Når vi foretager en tæthedsprøvning af din bolig, kontrollerer vi tætheden af klimaskærmen i henhold til gældende bygningsreglement. I den forbindelse kan de typiske utætheder bl.a. være:

 • Elinstallationer, der gennembryder dampspærren i loftet
 • Halogenspot uden safebox
 • Stålskorstene
 • Samlingen mellem væg og loft
 • Klemte samlinger i dampspærre
 • Installationer, der trækkes i hulmur
 • Gennembrydninger i loft til aftræk for gasfyr, ventilation eller emhætte
 • Tilslutninger til vinduer i let byggeri
 • Samlingen mellem gulv, fundament og væg
 • Gennembrydninger i ydervæg, særligt i let byggeri
 • Bjælkelag i etageadskillelser

fordele for dig

Med en bolig, der opfylder tæthedskravet, vil du opleve:

 • Lavere energiforbrug
 • Lavere varmeregning
 • Mindre C02-udslip
 • Mindre træk og kolde vægge i din bolig
 • Færre fugtproblemer
 • Mindre råd og skimmelsvamp

værd at vide om tæthedsprøvning

Energiforbrug i boligen
Huse bygget før det nye bygningsreglement skønnes at bruge typisk 40% mere energi til opvarmning. Utætheder i klimaskærmen er en af hovedårsagerne til dette merforbrug.

Fugt og skimmel i boligen
For at undgå fugt og skimmel i din bolig er det vigtigt, at klimaskærmen/bygningen er tæt. Varm luft inde fra huset må ikke slippe op gennem membranen (dampspærren) og møde den kolde luft – ellers er der gode vækstbetingelser for fugt og skimmel.

Gældende bygningsreglement
Du finder gældende bygningsreglement her.

spørgsmål?

Har du spørgsmål om tæthedsprøvning, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tæthedsprøvning “erhverv”

Vi laver blower-door test?

Få styr på tæthedsprøvningen, så huset kan overdrages til kunden

Krav om tæthedsprøvning

Da kommunerne ifølge bygningsreglementet (BR10) kan stille krav om, at en tæthedsprøvning (også kaldt blower door test) bliver udført, inden der gives tilladelse til, at et hus tages i brug, er det vigtigt, at du som entreprenør sørge for at få tæthedsprøvet huset, inden du overdrager det til din kunde. Det er nemlig dit ansvar.

Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må således ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved tæthedsprøvning med 50 Pa. Resultatet af tæthedsprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over- og undertryk.

Hvor kan man finde utætheder?

Luften kan slippe ind og ud rigtig mange steder i et hus. Derfor kan det være en god idé at få os til at foretage en tæthedsprøvning, så du er sikret nødvendig og relevant viden om eventuelle utætheder i klimaskærmen.

Når viforetager en tæthedsprøvning på/af din bygning, undersøger og dokumenterer vi, om gældende bygningsreglement overholdes. Blandt de typiske utætheder finder man fx:

 • Elinstallationer, der gennembryder dampspærren i loftet
 • Halogenspot uden safebox
 • Stålskorstene
 • Samlingen mellem væg og loft
 • Klemte samlinger i dampspærre
 • Installationer, der trækkes i hulmur
 • Gennembrydninger i loft til aftræk for gasfyr, ventilation eller emhætte
 • Tilslutninger til vinduer i let byggeri
 • Samlingen mellem gulv, fundament og væg
 • Gennembrydninger i ydervæg, særligt i let byggeri
 • Bjælkelag i etageadskillelser

Fordele for dig som entreprenør

Når selve råhuset står klar, kan du med fordel få udført en før-test men dog inden du har sat loft op, behandlet væggene og malet indvendigt.

Du vil hurtigt tjene udgiften hjem igen, da det vil være nemmere og billigere for dig at udbedre eventuelle utætheder, inden du gør huset helt færdigt. På den måde undgår du store omkostninger, og du får tilfredse kunder.

Fordele for dine kunder

Med en bolig, der overholder tæthedskravet, vil dine kunder opleve:

 • Lavere energiforbrug
 • Lavere varmeregning
 • Mindre C02-udslip
 • Mindre træk og kolde vægge
 • Færre fugtproblemer
 • Mindre råd og skimmelsvamp

Tæthedsprøvning og termografering

Hvis resultatet af den tæthedsprøvning, vi udfører på dit byggeri, dokumenterer, at bygningen ikke overholder kravene i byggetilladelsen, kan vi med fordel udføre fejlsøgning med et termograferingskamera.

Ved at kombinere tæthedsprøvning og termografering får du et rigtig godt overblik over og vigtig viden om eventuelle utætheder i forbindelse med nybyggeri.

Værd at vide om tæthedsprøvning

Energiforbrug i dit nybyggeri
Det skønnes, at bygninger, der er bygget før det nye bygningsreglement typisk, bruger 40% mere energi til opvarmning. En af hovedsynderne til dette merforbrug er i den forbindelse utætheder i klimaskærmen.

Fugt og skimmel i dit nybyggeri
Det er vigtigt, at klimaskærmen/bygningen er tæt, hvis man vil undgå fugt og skimmel i bygningen. Varm luft inde fra bygningen må således ikke slippe op gennem membranen (dampspærren), for når varm og kold luft mødes, er der grobund for gode vækstbetingelser for fugt og skimmel.

Gældende bygningsreglement
Du finder gældende bygningsreglement her!

spørgsmål?

Har du spørgsmål om tæthedsprøvning, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tæthedsprøvning “offentlig”

factum2 hjælper det offentlige med tæthedsprøvning

En tæthedsprøvning viser om ejendommen har utætheder

hvorfor tæthedsprøvning?

Inden der gives tilladelse til, at et hus tages i brug, kan kommunerne – ifølge bygningsreglementet (BR10) – stille krav om, at en tæthedsprøvning (også kendt som blower door test) bliver udført. Derfor er det vigtigt, at alt nybyggeri tæthedsprøves inden ibrugtagning.

Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må nemlig ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved tæthedsprøvning med 50 Pa. De resultater,der fremkommer ved tæthedsprøvningen, udtrykkes som gennemsnittet af måling ved over- og undertryk.

typiske utætheder i bygningen

Der er mange steder i en bygning, hvor luften kan slippe ind og ud. Det kan derfor være en god idé at få factum2 til at udføre en tæthedsprøvning. Når vi foretager en tæthedsprøvning, kontrollerer vi, om gældende bygningsreglement overholdes med hensyn til tæthed af klimaskærmen. De typiske utætheder kan i den forbindelse bl.a. være:

 • Elinstallationer, der gennembryder dampspærren i loftet
 • Halogenspot uden safebox
 • Stålskorstene
 • Samlingen mellem væg og loft
 • Klemte samlinger i dampspærre
 • Installationer, der trækkes i hulmur
 • Gennembrydninger i loft til aftræk for gasfyr, ventilation eller emhætte
 • Tilslutninger til vinduer i let byggeri
 • Samlingen mellem gulv, fundament og væg
 • Gennembrydninger i ydervæg, særligt i let byggeri
 • Bjælkelag i etageadskillelser

fordele ved tæthedsprøvning

Med en bygning, der opfylder tæthedskravet, vil du bl.a. opleve:

 • Lavere energiforbrug
 • Lavere varmeregning
 • Mindre C02-udslip
 • Mindre træk og kolde vægge
 • Færre fugtproblemer
 • Mindre råd og skimmelsvamp

tæthedsprøvning og termografering

Hvis resultatet af den tæthedsprøvning, vi udfører, viser, at bygningen ikke lever op til kravene i byggetilladelsen, kan vi udføre fejlsøgning med et termograferingskamera. Kombinationen af tæthedsprøvning og termografering sikrer dig således et rigtig godt overblik over og vigtig viden om eventuelle utætheder i forbindelse med nybyggeri.

værd at vide om tæthedsprøvning

Energiforbrug i bygningen
Bygninger bygget før det nye bygningsreglement vurderes generelt at bruge 40% mere energi til opvarmning, og utætheder i klimaskærmen betragtes som en af hovedårsagerne til dette merforbrug.

Fugt og skimmel i bygningen
For at undgå fugt og skimmel i bygninger er det vigtigt, at klimaskærmen/bygningen er tæt. Den varme luft inde fra huset må nemlig ikke slippe op gennem dampspærren (membranen) og dermed møde den kolde luft. Hvis det sker, er der gode vækstbetingelser for fugt og skimmel.

Gældende bygningsreglement
Du finder gældende bygningsreglement her

spørgsmål?

Har du spørgsmål om tæthedsprøvning, er du altid velkommen til at kontakte os.

Lav en Online bestilling

min henvendelse er vedrørende ejendommen:
ejendomstype:
EnfamiliehusFlerefamiliehusFritidshus
bestilling af:
TilstandsrapportTilstandsrapport med VTRFørsynEnergimærkningEnergimærkning – store ejendommeEnergimærkning uden bygningsgennemgangByggeteknisk rapport/køberrådgivningIndeklimaanalyseTæthedsprøvningTermograferingElinstallationsrapport (eltjek / eleftersyn)Andet - forklar i bemærkninger
yderligere oplysninger:

 

Vi kan også hjælpe med:

Tilstandsrapport

BRUG FOR EN TILSTANDSRAPPORT?Få tjekket tilstanden på din bolig og få styr på skaderne, før du skal sælge boligen.

Energimærke

BRUG FOR ET ENERGIMÆRKE?Vi synliggør energiforbruget og giver forslag til aktuelle forbedringer.

Eleftersyn

BRUG FOR ET ELEFTERSYN? Vores elektriker gennemgår din ejendom, så du undgår ubehagelige overraskelser.