Termografering

/
/
Termografering

Termografering “privat”

hvad er termografering?

Termografering er en målemetode, som ved hjælp af et infrarødt kamera registrerer temperaturforskelle. Når vi foretager en varmeteknisk undersøgelse af din boligs overflader, måler vi dermed den varmeudstråling, der udsendes. Og det er en stærk indikator for, om din bolig er godt eller dårligt isoleret.

Termografering er derfor en yderst effektiv metode til at finde årsagen til varmetab, varmespild og træk i din bolig. Med andre ord får du vigtig og brugbar viden, der indikerer, om du eventuelt bør efterisolere din bolig.

hvad undersøger vi?

I forbindelse med en termografering kan vi bl.a. undersøge:

 • Klimaskærm, inklusive dampspærre og isolering
 • Træk gennem el- og ventilationsanlæg
 • Utætheder i din bolig
 • Placering af installationer i loft, vægge og gulve
 • Årsager til træk og kuldenedfald
 • Lækagesporing
 • Uens isolering i lofter og vægge


hvor termograferer vi?

Vi kan termografere både indvendigt og udvendigt og på den måde sikre, at vi får afdækket alle eventuelle trækproblemer og isoleringstilstande i din bolig.

hvornår termograferer vi?

Termografering af din bolig skal foretages i vinterhalvåret, da der skal være en temperaturforskel på mindst 10 °C grader mellem den indvendige og udvendige væg.

hvad kan termografering?

Når vi kortlægger din bolig med et termografisk kamera, får du billeder med aftegninger, der via farver indikerer varmeforskelle i overfladerne. De afslørede varmeforskelle optræder som henholdsvis varme og kolde områder.

Du får dermed mulighed for at se alle kuldebroer. En kuldebro er et sted i din bolig, hvor kulde nemmere kan trænge igennem pga. nedsat isoleringsevne eller anvendelse af forskellige materialer. Dermed kan du meget præcist se, hvor varmetabet i din bolig er størst.

En termografisk måling kan med fordel også benyttes til at finde skjulte installationer som ventilationsrør og gulvvarme uden at skulle nedbryde selve konstruktionen. Det kræver selvfølgelig, at disse installationer er varme – ellers vil en termografisk undersøgelse ikke afsløre dem.

værd at vide om termografering

En termografisk undersøgelse er ikke dokumentation for varmetab, men er derimod er stærk indikator for, hvor utætheder og kuldebroer kan være. Et eventuelt varmetab kan altså ikke bedømmes ved første øjekast og ud fra de termografiske billeder alene, men kræver en efterfølgende undersøgelse af de faktiske forhold.

F.eks. vil et ovenlysvindue altid fremstå velisoleret, fordi glas reflekterer det kolde himmelrum, og forskellige tagmaterialer giver forskellig udstråling, hvilket kan sløre de umiddelbare konklusioner om eventuelt varmetab.

spørgsmål?

Har du spørgsmål om termografering, er du altid velkommen til at kontakte os.

Termografering “erhverv”

Hvad er termografering?

Ved hjælp af et infrarødt kamera kan vi medtermografering registrere temperaturforskelle. Når vi termograferer en bygnings overflader, registrerer og måler vi dermed den varmeudstråling, bygningen udsender. Og ved at afsløre, hvad der kan forårsage varmetab, varmespild og træk i din ejendom, er vores termografering således stærk indikator for, om din bygning er godt eller dårligt isoleret.

Samtidig kan du med en termografering fra factum2 få lokaliseret skjulte installationer som ventilationsrør og gulvvarme – og det uden at skulle nedbryde selve konstruktionen. Disse installationer skal selvfølgelig være varme – ellers vil vi ikke kunne afsløre dem.

Hvad undersøger vi?

I forbindelse med en termografisk undersøgelsekan vi bl.a. undersøge:

 • Klimaskærm, inklusive dampspærre og isolering
 • Træk gennem el- og ventilationsanlæg
 • Utætheder i din bolig
 • Placering af installationer i loft, vægge og gulve
 • Årsager til træk og kuldenedfald
 • Lækagesporing
 • Uens isolering i lofter og vægge

Hvor termograferer vi?

Med fokus på dine konkrete ønsker kan vi både termografere indvendigt og udvendigt. Derved sikrer vi os, at alle eventuelle trækproblemer og isoleringstilstande i din ejendom bliver afdækket, registreret og dokumenteret.

Hvornår termograferer vi?

Vinterhalvåret er sæson for termografering. Det er nemlig nødvendigt, at der er en temperaturforskel på mindst 10 °C mellem den indvendige og udvendige væg.

Udbyttet ved termografering?

Du får billeder med aftegninger, der via farver indikerer varmeforskelle i overfladerne. De varmeforskelle, vi afslører, optræder som henholdsvis varme og kolde områder. Og på den måde får du mulighed for at se alle eventuelle kuldebroer i din ejendom. En kuldebro er et sted i din ejendom, hvor kulde har nemt ved at trænge igennem – det være sig pga. begrænset/nedsat isoleringsevne eller anvendelse af forskellige materialer. Det fortæller dig altså meget præcist se, hvor varmetabet i din ejendom er størst.

Termografering og tæthedsprøvning

Hvis du bygger nyt, og det med en tæthedsprøvning konstateres, at dit nybyggeri ikke overholder kravet til tæthed i forhold til gældende bygningsreglement, kan det ofte være en god idé at fejlsøge med et termograferingskamera.

På den måde får du et godt overblik over og vigtig viden om eventuelle utætheder i dit byggeri.

Værd at vide om termografering

Du må ikke betragte en termografisk undersøgelsesom absolut dokumentation for varmetab, men er og bliver en rigtig stærk indikator for, hvor de eventuelle utætheder og kuldebroer kan være.

Det er nemlig ikke muligt at bedømme et eventuelt varmetab ved første øjekast og ud fra determografiske billeder alene. Og derfor er en efterfølgende undersøgelse af de faktiske forhold påkrævet.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om termografering, er du altid velkommen til at kontakte os.

Termografering “offentlig”

Hvad er termografering?

Termografering kan ved hjælp af et infrarødt kamera registrere temperaturforskelle. Når vi i udfører en varmeteknisk undersøgelse af en bygningsoverflader, måler vi den varmeudstråling, der bliver udsendt. Dette er en særdeles stærk indikator for, om en bygning er godt eller dårligt isoleret.

Termografering er således en rigtig effektiv metode til at afsløre, hvad der kan forårsage varmetab, varmespild og træk.

Du kan med fordel også anvende en termografisk undersøgelse til at finde skjulte installationer som ventilationsrør og gulvvarme uden at skulle nedbryde selve konstruktionen. Det kræver selvfølgelig, at disse installationer er varme. Hvis det ikke er tilfældet, vil den termografiske undersøgelse ikke afsløre dem.

hvad undersøger vi?

I forbindelse med en termografisk undersøgelse kan vi bl.a. undersøge:

 • Klimaskærm, inklusive dampspærre og isolering
 • Træk gennem el- og ventilationsanlæg
 • Utætheder i din bolig
 • Placering af installationer i loft, vægge og gulve
 • Årsager til træk og kuldenedfald
 • Lækagesporing
 • Uens isolering i lofter og vægge

hvor termograferer vi?

I forhold til specifikke ønsker kan vi både termografere indvendigt og udvendigt. På den måde sikrer vi os, at vi får afdækket alle eventuelle trækproblemer og isoleringstilstande i bygningen.

hvornår termograferer vi?

Vi termograferer i vinterhalvåret, da der skal være en temperaturforskel på mindst 10°C mellem den indvendige og udvendige væg.

udbyttet ved termografering?

Du får billeder med aftegninger, der ved hjælp af farver indikerer varmeforskelle i overfladerne. Varmeforskellene optræder således som henholdsvis varme og kolde områder. Dermed kan du se alle kuldebroer. En kuldebro er et sted i bygningen, hvor kulde kan trænge igennem – det kan f.eks. være pga. begrænset/nedsat isoleringsevne eller anvendelse af forskellige materialer Det sikrer dig vigtig viden om, hvor varmetabet er størst.

termografering og tæthedsprøvning

Det kan være en rigtig god idé at foretage en fejlsøgning med et termograferingskamera i forbindelse med nybyggeri.

Hvis en tæthedsprøvning således viser, at nybyggeriet ikke overholder kravet til tæthed i forhold til gældende bygningsreglement, vil en termografisk fejlsøgning nemlig sikre dig et godt overblik over og vigtig viden om eventuelle utætheder i byggeriet.

værd at vide om tæthedsprøvning

Termografering er ikke nødvendigvis dokumentation for varmetab, men det er dog en stærk indikator for, hvor eventuelle utætheder og kuldebroer kan være. Og da et varmetab altså ikke kan bedømmes ved første øjekast og ud fra vores termografiske billeder, er en efterfølgende undersøgelse af de faktiske forhold nødvendig.

spørgsmål?

Har du spørgsmål om termografering, er du altid velkommen til at kontakte os.

Lav en Online bestilling

min henvendelse er vedrørende ejendommen:
ejendomstype:
EnfamiliehusFlerefamiliehusFritidshus
bestilling af:
TilstandsrapportTilstandsrapport med VTRFørsynEnergimærkningEnergimærkning – store ejendommeEnergimærkning uden bygningsgennemgangByggeteknisk rapport/køberrådgivningIndeklimaanalyseTæthedsprøvningTermograferingElinstallationsrapport (eltjek / eleftersyn)Andet - forklar i bemærkninger
yderligere oplysninger:

 

Vi kan også hjælpe med:

Tilstandsrapport

BRUG FOR EN TILSTANDSRAPPORT?Få tjekket tilstanden på din bolig og få styr på skaderne, før du skal sælge boligen.

Energimærke

BRUG FOR ET ENERGIMÆRKE?Vi synliggør energiforbruget og giver forslag til aktuelle forbedringer.

Eleftersyn

BRUG FOR ET ELEFTERSYN? Vores elektriker gennemgår din ejendom, så du undgår ubehagelige overraskelser.